Delmarva Hosta Society Gardens

Lissa Scott's Garden, July 2017:

23